Telefon

0724994959

Bucuria de a fi ctitor de biserică!

“Aceasta însă zic: Cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va şi secera, iar cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va şi secera. Fiecare să dea cum socoteşte cu inima sa, nu cu părere de rău, sau de silă, căci Dumnezeu iubeşte pe cel care dă cu voie bună.” 2 Corinteni 9:6-7

Faceți un cadou pentru veșnicie!
IBAN: RO05RNCB0104022485880001

În calitate de copii ai lui Dumnezeu noi trebuie să ne arătăm în mod constant dragostea noastră faţă de El. ( Deuteronom 6-5) spune: „Iubeşte pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău şi cu toată puterea ta”. Dragostea necesită acţiune! Necesită fapte! Dragostea nu e ceva ce încercăm să obţinem doar pentru noi înşine ci ceva ce noi trebuie s-o „împărtăşim şi împărţim” altora.

Locul actual pe care se construiește Sfânta Biserică este legat de o întâmplare minunată petrecută în anul 1977 în luna iulie în jurul amiezii, când, monahul Sofian ( Cobrescu Sorin ) se afla cu un coleg de joacă pe aleea ce
leagă complexul nou de fostul cinematograf și cu toate că afară era senin și foarte cald vede o lumină orbitoare de forma unei flăcări iar în mijlocul acelei lumini trei persoane, două femei și un bărbat și anume: Maica Domnului, Sfânta Varvara și Sfântul Ioan Botezătorul așa cum le vedem noi astăzi reprezentate în Sfintele icoane. Acea flacără orbitoare se afla chiar deasupra locului unde astăzi se ridică biserica.
Mântuirea se obţine numai prin INTERMEDIUL BISERICII, motiv pentru care trebuie să facem tot posibilul s-o întreţinem şi să o susţinem. Un cadou pentru Biserica noastră, este un act de iubire. Desigur nu ne putem „cumpăra” mântuirea dar ne putem arăta dragostea noastră necondiţionată faţă de Dumnezeu, cela ce ne dăruieşte această mântuire. Tot ce dăm pentru Biserică, mai ales în vremurile triste de azi, dăm pentru suflet, scânteia dumnezeiască. Orice mic ajutor ne este de mare folos. Iată o oportunitate unică în viaţă pe care o avem acum, de a deveni ctitori şi binefăcători ai Bisericii lui Hristos. În anul acesta ne dorim să executăm acoperișul bisericii, care necesită foarte multe resurse financiare, iar în anul următor să tencuim măcar interiorul bisericii și să sfințim biserica mare. Este o lucrare anevoioasă, dar după sfințire rămâne bucuria că am făcut ceva care durează mai mult decât viața noastră, ceva care rămâne după noi și dincolo de noi. De aceea ctitorii sunt pomeniți în Biserica Ortodoxă ca fiind „fericiții și pururea pomeniții ctitori”. Ei vor fi pomeniți la toate slujbele care se săvârșesc în această biserică și când nu mai au pe nimeni din neamul lor.  Este o mare binecuvântare să fii ctitor de biserică și să fi contribuit la zidirea și dotarea ei. Până la zidire, prin cărămida,  betonul,  lemnul și alte materiale de construcție lumești, este darul nostru pe care I-l aducem lui Dumnezeu. Însă după sfințire aceasta devine darul Preasfintei Treimi către noi. Nu vom putea duce la îndeplinire aceste obiective ce ni le-am propus dacă nu sunteți alături de noi. Avem nevoie de încrederea dumneavoastră și de sprijin. Copiii noștri merită să aibă o biserica nouă, frumoasă în care să beneficieze de toate serviciile religioase. Nu cred că merită să îi mai ținem la subsol acolo unde este igrasie și sunt condiții improvizate. Ei merită mai mult. Vă rugăm așadar să fiți alături de noi, să vă rugați pentru noi și împreună să ajungem să vedem finalizată și sfințită această Sfânta Biserică. Ajutoarele se pot face la pangarul bisericii sau în contul: RO05RNCB0104022485880001, deschis la BCR Moldova Nouă.

Pentru binefăcătorii care au contribuit și vor contribui cu ajutoare la ridicarea și terminarea Sfântului Lăcaș, atotputernicul Dumnezeu să reverse belsug de dar și har într-o lume de pace și iubire creștinească.

Ajută-ne, Doamne, să fim de folos Bisericii și întreg neamului românesc.

Înscriete la NEWSLETTER

pentru a afla noutăţi.